ABOUT US

ข้อมูลเกี่ยวกับ OKULO

Okulo ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดวงตาคู่สำคัญของเรา ช่วยปกป้องฟื้นฟูบรรเทาและชะลอความเสื่อมของดวงตาด้วยสารอาหารที่เรียกว่า Micronutrients ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ มากถึง 15 ชนิด ครบที่สุดในการบำรุงทุกส่วนของดวงตา ในรูปแบบของซอฟเจลช่วยกักเก็บคุณค่าของสารอาหารได้ครบถ้วนและปลดปล่อยสารอาหารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับมาตรฐานการผลิตจากประเทศแคนาดาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ข้อมูลบริษัทฟูลไวทอล

ฟูลไวทอล ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มักละเลยกันอยู่บ่อยครั้งจนป่วยเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ฟูลไวทอลจึงเปรียบเสมือนเป็นจุดเชื่อมต่อของผลงานวิจัยการคิดค้นพัฒนา และ กรรมวิธีการผลิตให้ได้มาซึ่งสูตรของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ที่มีความปลอดภัยและมาตรฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับ

ซึ่งแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์คิดค้นโดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเพื่อให้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ สารสำคัญจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ของ”ฟูลไวทอล”จะช่วยปรับระบบร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายของสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

สุขภาพดี อะไรก็ดีไปหมด.